අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා ලෙස පත්වීම පොදු ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනා ඉටුවීමක් බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත...