වේයන්ගොඩ ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ සිව් වන වසරේ අධ්‍යපනය හදාරන ඉසුරු අරුණෝද නාකන්දල ශිෂ්‍යයා විසින් රචිත "හොරගොල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයේ සහ...