තාරුණ්‍යයේ විස්මිත හැකියාවන් ශ්‍රී ලංකේය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට දායාද කල,Youth with Talent 3rd Generation අවසන් මහා තරඟය පසුගිය සෙනසුරාදා (05) ...