එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදස අමාත්‍යවරයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධාන 16ක නියෝජිතයන් අද (02) දි...