මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාසට පහසු ජයග්‍රහණයක් අත්වන බවට  ප්‍රවීන දේශපාලන විචාරක, ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේ...