එළඹෙන නොවැම්බර් 16 වනදා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එජාප නියෝජ්‍ය නායක, සජිත් ප්‍ර...