අතීත ශ්‍රී විභූතිය යළි ප්‍රතාපවත් කරමින් මහනුවර නගරය ආර්ථික, වෙළෙඳ, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය ...