කොළඹ, අරලියගහ මන්දිරයේදී අද (22) පක්‍ෂ ක්‍රියාකාරීන් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය පසුගිය සතියේ සිවිල් ...