අප්‍රේල් 21 වනදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබදව සොයාබැලීම සදහා පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හෙට (20) දිනයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල...