ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ පාකිස්ථානයේ සෙනෙට් සභාවේ උප සභාපති සලිම් මැන්ඩ්විවලා (Mr. Saleem Mandviwalla ) මහතා අතර...