මාළ‍ඹේ-කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරීම් කටයුතු අද 03 වැනිදා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරේ. නාගර...