හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා සහ අනිවාර්ය නිවාඩු යාව සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ. ඔවු...