තමන් අත්තඩංගුවට නොගත්තේ නම් පාස්කු ඉරිදා දිනයේ ප‍්‍රහාරයන් වලක්වා ගැනීමට හැකියාව තිබූ බව ඇප මත නිදහස ලබා සිටින පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන කො...