පාස්කු  ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් පසු  රටේ ආර්ථිකය සහ ජනතාවට සහන  ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ  මහතා ප‍්‍රමුඛ රජය සමඟ වි...