ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ගැන එකඟතා සති කිහිපයක් තුළ ඇති කර ගැනීමට නොහැකි නම් මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට ශ්‍රිලනිප අපේ...