පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයාබැලීමට පත්කල පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ කටයුතු සම්බන්ධව ජනාධිපති සිරිසේන දැඩි නොසන්සුන්තාවයකට ...