කෝටිපති ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා 2020 ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය සම්බන්ධව තීරණය හකුළාගෙන ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි. ඔහු එක්සත...