එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අපේක්ෂකත්වය සදහා  වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය සහ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කිරීමට නි...